طراحی سایت پروفسور

درباره

پروفسور از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در حوزه صنعت ساختمان با رویکرد فناوریهای نوین و تولید مصالح نوین  ، با  مدیریت مهندس امین افشار آغاز نمود ،ایشان در سال ۱۳۸۷ با احیای سیستم نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی (اتیکس) و ثبت اختراع آن و تدوین الزامات و استانداردهای ملی  سیستم نمای مرکب عایق برای اولین بار در ایران و اجرای میلیون ها متر مربع از این نما سهم به سزایی در بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه فناوری های نوین در کشور داشت.