مشخصات کلی

  • آدرس دامنه
    drnajafloo.ir
  • کلمات کلیدی:
    • دکتر خوب ختنه در تهران
    • ختنه با حلقه

دکتر صابر نجفلو

دکتر صابر نجفلو پزشک متخصص کودکان و ختنه، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو رسمی انجمن پزشکان کودکان و نوزادان می‌ باشند. از بنیانگزاران اصلی ختنه به روش حلقه در بیمارستان میلاد با بیش از 20 سال سابقه است.