مشخصات کلی

  • آدرس دامنه
    pezeshkaneirani.com
  • کلمات کلیدی: 

پزشکان ایرانی

پزشکان ایرانی دانشنامه اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی در ایران می باشد که هدف این تیم، ارائه اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی در ایران برای بیماران عزیز می باشد، در سایت پزشکان ایرانی هر پزشک ایرانی دارای یک صفحه اختصاصی به خود می باشد، و تمامی اطلاعات پزشک از جمله تخصص، مهارت ها، آدرس مطب، شماره تماس در صفحه اختصاصی پزشک قرار می گیرد.