به این مقاله امتیاز بدید

Quality Score چیست و چگونه بر تبلیغات Google تأثیر می گذارد؟

طراحی سایت-Quality Score چیست و چگونه بر تبلیغات Google تأثیر می گذارد؟

اگر در تلاش برای تسلط بر PPC ، به ویژه در Google Ads هستید، به درک کاملی از Quality Score نیاز دارید. به این دلیل است که نمرات کیفیت شما تأثیر زیادی ر...