سایت رستورانی باید به گونه ای طراحی گردد که معرف محیط رستوران ، خوراک های سرو شده ، خدمات جانبی ارائه شده و امکانات رستوران باشد .

درج تصاویر با کیفیت و مناسب در محل های مناسب در سایت باعث جذب بازدیدکنندگان به رستوران میگردد .

همچنین قرار دادن شماره تلفن ها ، آدرس شعب مختلف و منوی کامل رستوران برای کمک به سود آوری بیشتر رستوران بسیار مفید و موثر خواهد بود .