به این مقاله امتیاز بدید

SASS در طراحی سایت

SASS در طراحی سایت

SASS برگرفته از عبارت Syntactically Awesome Style Sheets است که یک زبان پیش پردازنده CSS بوده و به نوعی موجب کوتاه نویسی در CSS خواهد شد. اگر در زمینه...