طراحی سایت برای مدارس در صورتی که به درستی صورت گیرد، می تواند باعث ترغیب اولیا برای ثبت نام فرزندانشان در این مدارس باشد .

سایت های مدارس باید امکانات فراوانی دارا باشند . مثلا باید برای اولیا بخشی برای ورود نام کاربری و رمز ورود و سپس ورود به لیست نمرات دانش آموزان و وضعیت حضور و غیاب وی وجود داشته باشد .

بعضی از مدارس امکان برگزاری آزمون های اینترنتی دوره ای از دانش آموزان را در وب سایت های خود دارا هستند .

همیچنین امکان پیش ثبت نام دانش آموز و اطلاعتی راجع به ظرفیت کلاس ها و تصاویر و … نیز باید در سایت وجود داشته باشد .