طراحی سایت های فروشگاهی جز طراحی سایت های نسبتا مشکل است . زیرا به دلیل امکانات متفاوتی که در این سایت ها باید در نظر گرفته شود ، به دقت و توجه بسیار بالایی در طراحی اینگونه سایت ها نیاز است تا اعتماد مشتری از خرید اینترنتی سلب نشود . از جمله این امکانات مشاهده تصاویر محصول و نظرات کاربران راجع به آن محصول است . بعلاوه باید درگاه های پرداخت بانک های متفاوت نیز در سایت قرار گیرد . امکان دریافت رسید  و…. همه باید در سایت قرار داده شوند . همچنین باید از افزونه های شاپینگ قوی و مناسب و تخصصی در طراحی سایت فروشگاهی استفاده شود .