آیا داشتن صفحه درباره ما مهم است

آیا نگارش صفحه “درباره ما” در طراحی سایت اهمیت دارد؟

aboutus1

در دنیای صفر و یک و مجازی اعتماد کردن به مراتب سخت تر از دنیای واقعی است،به خصوص که هر روز درباره کلاهبرداری های جدید با روش های گوناگون در دنیای مجاز...