‘ریدایرکت’

اطلاعیه گوگل درباره ریدایرکت های مغایر با دستورالعمل هایش

اطلاعیه گوگل درباره ریدایرکت های مغایر با دستورالعمل هایش

گوگل در وبلاگ مدیرسایت خود اعلام کرده است که توضیحاتش در رابطه با "ریدایرکت کردن مقارن با دستورالعمل های وب مستر گوگل" را  بروزرسانی کرده است.این...