نام تجاری

نام تجاری و تاثیر آن در رتبه بندی گوگل

نام تجاری و تاثیر آن در رتبه بندی گوگل

یک سئوال متداول در جهان SEO همیشه مطرح می شود و آن این است که آیا نام تجاری | برند در الگوریتم رتبه بندی گوگل موثر است یا نه ؟ این مسئله را با یک جواب...