پورتال

طراحی سایت ” پورتال سازمانی “

طراحی سایت " پورتال سازمانی "

طراحی پورتال سازمانی نیاز اساسی همه سازمانی دولتی و غیر دولتی هست , سرعت بخشیدن به کارها , کم کردن کاغذبازی , آرشیو اطلاعات سازمانی, کاهش مراعه حضوری ...

طراحی پورتال خبری

طراحی پورتال خبری

با توجه به اهمیت اینترنت در دنیای امروز، مشاهده می شود که طراحی پورتال خبری نیز بسیار مورد توجه افراد قرار می گیرد. به طور کلی می ‌توان گفت پورتال ها،...

تفاوت بین وب سایت و پورتال

تفاوت بین وب سایت و پورتال

به صفحه ایی بر روی وب است که به تبادل اطلاعات به کاربران می پردازد،پورتال اطلاعات را از جاهای مختلف جمع آوری می کند و به کاربران خود می دهد تا نیاز کا...

طراحی سایت دانشگاهی

طراحی سایت دانشگاهی

طراحی سایت دانشگاهی: با پیشرفت روز افزون علم و طراحی سایت های متعدد و مختلف به شدت کمبود وب سایت های دانشگاهی حس می شود. این سوال در تمامی اذهان پیش م...

طراحی سایت و راه اندازی پورتال

web portal

شاید در نظر اول تفاوت خاصی میان طراحی سایت و طراحی پورتال وجود نداشته باشد و اکثر کاربران هر دوی این ها را به یک چشم ببینند،اما واقعیت این است که تفاو...

تفاوت سایت و پورتال چیست؟

تفاوت سایت و پورتال

تفاوت سایت و پورتال:با گسترش استفاده از شبکه جهانی اینترنت مباحث جدید و تازه ای در  دنیای طراحی سایت به عرصه وجود پای می‌گذارند که کاربران عادی به طور...