نقش موتورهای جستجو در تجارت الکترونیک

مقصود کسب و کارها از ورود به تجارت الکترونیک را نمی توان در چیزی به جز سودآوری و همچنین اعتبار بیشتر جستجو کرد.دو مقصود یاد شده بدون شک تنها با حضور مشتریان بیشتر و افزون بر زمان گذشته حاصل می شوند.اما در میدان رقابت تنگاتنگ امروزی چگونه می توان مشتریان بیشتری به سمت خود جذب کرد؟
در میان میبلیون ها صفحه وب سایت موجود در دنیای اینترنت امروزخ کاربران با بهره جست از موتورهای جستجو به مورد دلخواهشان دست پیدا کرده و از همین رو اهمیت خاصی به آدرس وب سایت شما نمی دهند.
پر واضح است که با تبعیت از قوانین موتورهای جستجو و حضور در صفحه اول جستجو کلمه کلیدی مرتبط با فعالیتتان به چه میزان تعداد مشتریانتان افزایش پیدا خواهند کرد.