مشکلات طراحی سایت امروزی

از جمله موارد و مشکلاتی که طراحی سایت در عصر امروز با آن دست و پنجه نرم می کند، موضوع پشتیبانی از پلتفرم ها و دستگاه های متفاوت است، دستگاه هایی که روزانه بر انواع آن ها افزوده شده و تنوعی وسیعی از صفحه نمایش و سیستم عامل ها را شامل می شوند.
اگرچه تمامی این ها باید بر اساس یک استاندارد واحد بوده تا بتوان ارتباطی درخور و نظام مند میان آن ها برقرار نمود، اما با این حال تعدد این دستگاه ها دغدغه ای مهم برای وب مسترها بشمار می رود، از این رو که باید نحوه نمایش صحیح در همه آن ها را کنترل نمایند تا از دست رفتن کاربران احتمالی استفاده کننده از دستگاه های مذکور جلوگیری شود.