اهمیت آپلود عکس در نوشته های طراحی سایت

جلوه های بصری در طراحی سایت اهمیت ویژه ای داشته و به مطالب شما جلا و طراوت می بخشند.برای درک اهمیت این بخش از لباس یک مدیر وب سایت خارج شده و خود را یک کاربر عادی که قصد رفع نیاز خود را در دنیای اینترنت دارد در نظر بگرید.به کمک موتورهای جستجو یا وارد کردن آدرس وب سایتی مشخص وارد صفحه اصلی شده و در ادامه به دنبال مطلب مورد نظرتان می گردید.
اگر خود را با یک صفحه سیاه زننده و تهی از هرگونه جذابیت بیابید، چه حسی پیدا خواهید کرد؟ اگرچه ممکن است مطلب پیش رو بهترین در نوع خود بوده و با فنون نگارشی توام با مطالب تخصصی مرتبط نوشته شده باشد، با این وجود به خاطر ظاهری کسل و خسته کننده حتی نیم نگاهی بیشتر به صفحه نینداخته و پنجره مرورگر را خواهید بست.