قوانین جدید طراحی سایت

همچون تمامی شاخه های تکنولوژی طراحی سایت نیز به صورتی غیرقابل توقف در حال پیشروی است و هیچ چیز نمی تواند جلودار پیشرفت آن باشد.پیشتر طراحی وب سایت به وسیله نسخه های پایینتر HTML و CSS و همچنین PHP انجام می شد، اما اکنون با روی کار آمدن HTML5 و CSS3 در کنار PHP نسخه ۵٫۲ ، قوانین طراحی سایت نیز به کلی تغییر کرده است.
بدین معنی که بدون استفاده از نسخه های جدید زبان های یاد شده و عدم پیروی از قوانین جدید، همواره در تبادل اطلاعات با کاربران مشکل جدی خواهید داشت.