بررسی عوامل تاثیرگذار بر سئو سایت

موتورهای جستجو هم براساس قوانین مخفی که نزد خود محفوظ نگه داشته و هم براساس فاکتورهایی که به طور عمومی و علنی در اختیار کاربران قرار می دهند، اقدام به رتبه بندی وب سایت ها در نتیجه جستجو کلمات کلیدی می کنند.حال هرچقدر که رقابت در این عبارت یا عنوان بیشتر و شدیدتر باشد، سخت گیری بیشتری از سوی موتورهای جستجو اعمال خواهد شد.
یکی از مهترین این عوامل سرعت بارگذاری وب سایت است.اگرچه خزنده های موتورهای جستجو با سخت افزارهای قدرتمندشان مشکلی در باز کردن هیچ صفحه ای ندارند اما آن ها این فاکتور را از دید خود بررسی نکرده و کاربران عادی را مد نظر قرار می دهند و به نسبتی که یک وب سایت نزدیکتر به زمان استاندارد و یا حتی زودتر از آن بارگذاری شود به آن نمره مثبت می دهند.