بازاریابی نوین اینترنتی

با گسترس استفاده از اینترنت و ورود طراحی وب سایت به تمامی بازارهای دنیا، رفته رفته بازاریابی سنتی به حاشیه رفته و به همان میزان و سرعتی که استفاده از اینترنت بیشتر می شود، تمایل به بهره وری از بازاریابی نوین اینترنتی نیز افزایش می یابد.در این بین مهمترین نقش را به جرات موتورهای جستجو ایفا می کنند.در میان حجم انبوه اطلاعات پراکنده در سرتاسر دنیای وب، کاربران از طریق موتورهای جستجو به مطالب مورد نظرشان دسترسی پیدا می کنند.پس با کمک گرفتن از موتورهای جستجو و همگان شدن طراحی سایت با قوانین و الگوریتم های آن ها، می توان کاربران زیادی را سمت خود جذب کرده و انفجاری بزرگ در کسب و کار پدید آورد.