به این مقاله امتیاز بدید

کارهایی که در طراحی سایت نباید انجام داد

کارهایی که در طراحی سایت نباید انجام داد

1-فراموش کردن مخاطبان در طراحی سایت ما ابتدا یک موضوع برای سایت انتخاب می کنیم و بر اساس آن شروع به طراحی سایت می کنیم در اینجا باید به مخاطبانی که قر...