1183

خزنده ها چه هستند؟ چگونه کار می کنند؟ : وقتی شما می شنوید که مردم درباره ی خزنده های موتورهای جستجو  در زمینه ی سئو صحبت می کنند ، به برنامه هایی اشاره دارند که موتورهای جستجو از آن ها برای اسکن و تحلیل وب سایت ها به منظور تعیین اهمیت آن ها و در نتیجه نتایج جستجوهای اینترنتی برای کلمات کلیدی مشخص استفاده می کنند. خزنده ها اغلب به عنوان روبات ها یا عنکبوت ها مراجعه می کنند.
خزنده های موتورهای جستجو خیلی فعال هستند و اغلب به عنوان یک معامله بزرگ از بازدیدکنندگان سراسر اینترنت به حساب می آیند. به خصوص خزنده ی گوگل که با عنوان Googlebot شناخته شده بسیار فعال است و اغلب یک وب سایت را در طول روز چندین بار بازدید می کند و برای آپدیت ها یا اطلاعات جدید چک می کند. مطالعات نشان می دهد که Googlebot بسیار فعال تر از خزنده های موتورهای جستجو دیگر می باشد ، بهترین خزنده ی فعال بعد از Googlebot ، خزنده ی یاهو است که حدود نیمی از فعالیت Googlebot را دارد.
بهینه سازهای موتورهای جستجو به فهم چگونگی عملکرد خزنده ها و آنچه آن ها برای تعیین اهمیت و رتبه بندی سایت ها نگاه می کنند ، مجهز هستند. این ایده منجر به پیاده سازی استراتژی های بازاریابی سئو می شود که وب سایت ها را پر خواهد کرد از انواع اطلاعاتی که خزنده ها به عنوان با ارزش تعیین می کنند. 
خزنده ها به دنبال سایت هایی که مملو از کلمات کلیدیی که افراد به دنبال آن ها هستند و سایت هایی که حاوی آن کلمات کلیدی با چگالی بالا (این ها را مناسب می بینند) هستند و در نتیجه به آن ها رتبه بندی بالا را پاداش می دهند. با این حال خزنده ها اطلاعات مهم دیگر در مورد تعیین رتبه بندی شامل اطلاعات فراوانی لینک ها و ساختار نام فایل ها جمع آوری می کنند.
برخی از انواع بازاریابی های موتورهای جستجو فریب دادن عمدی خزنده های موتورهای جستجو با هدف این که خزنده ها اینگونه فکر کنند که سایت مهم تر از آن چیزی است که واقعا هست. این روش ها به عنوان تکنیک های کلاه سیاه شناخته شده اند و توسط اکثر بهینه سازها اخم شده اند به همین دلیل پنالتی ها ( مجازات برای این سایت ها ) بوجود می آید. انواع ابزارهای سئو برای کمک به شما در جهت فهم خزنده ها و نحوه ی کارشان وجود دارد. ابزار کلمه کلیدی گوگل یک جای خوب برای شروع است.

خزنده های موتورهای جستجو

مقالات مرتبط : 

طراحی وب سایت و راه بالا بردن سرعت کاوش در صفحات

مشاوره طراحی سایت