امتیاز کیفی (Quality Score) در گوگل ادز چیست؟

امتیاز کیفی (Quality Score) در گوگل ادز چیست؟

گوگل ادز برای تبلیغات شما از معیار رتبه بندی استفاده می‌کند و به تبلیغ تان امتیاز کیفیت از 10 را خواهد داد. به همان اندازه که این امتیاز بالاتر باشد ب...