به این مقاله امتیاز بدید

مزرعه لینک چیست و چه کاربردی دارد؟

مزرعه لینک چیست؟

در نگاه اول و ساده نگرانه، ممکن است به این نتیجه رسید که مزرعه لینک ورودی زیادی را بتوانند جذب وب سایت کنند. ولی مسئله مهمی در سئوی وب سایت وجود دارد ...