به این مقاله امتیاز بدید

نسبت متن به کد در سئو سایت چیست و چه اهمیتی دارد؟

نسبت متن به کد در سئو سایت چیست و چه اهمیتی دارد؟

نسبت متن به کد در سئو سایت یا همان (Text to Code Ratio) یکی از مباحث مهم در سئو سایت تلقی شده و باید در طراحی سایت و همچنین بعدها، آن را مورد توجه قرا...