به این مقاله امتیاز بدید

استفاده ی درست از تگ های عنوان و تاثیر آن در سئو سایت

تگ های عنوان

تگ های عنوان:استفاده از تگ های عنوان به منظ.ر نشان دادن اهمیت بالای موضوع است . توجه داشته باشیم که مشخص نمودن نکات مهم و عناوین در هر صفحه باعث راحتی...