به این مقاله امتیاز بدید

بررسی استفاده از آندرلاین یا خط تیره در آدرس سایت

بررسی استفاده از آندرلاین یا خط تیره در آدرس سایت

نحوه استفاده از آندرلاین یا خط تیره در آدرس سایت بسیار تاثیرگذار است و باید بدانید پس از طراحی سایت و حین درست کردن صفحه های جدید، از کدام یک استفاده ...