آموزش بازاریابی اینترنتی

آموزش بازاریابی اینترنتی

19 مثال از کمپین های ایمیل مارکتینگ

19 مثال از کمپین های ایمیل مارکتینگ

احتمالا هر روز شما نیز تعداد زیادی ایمیل را در ایمیل خود مشاهده می کنید که به صورت خودکار با استفاده از ایمیل مارکتینگ ارسال شده اند و لینک هایی را بر...

SOSTAC چیست ؟

SOSTAC ساستک چیست ؟

مدل برنامه ریزی دیجیتال مارکتینگ SOSTAC® PR Smith (ساستک) چیست و چگونه از آن استفاده می کنید؟ اگر شما مدل دیجیتال مارکتینگ SOSTAC ® PR Smith یا ساستک ...

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارگتینگ چیست

در مقاله دیجیتال مارکتینگ چیست؟ قصد داریم مواردی از جمله اصول دیجیتال مارکتینگ و ابزار دیجیتال مارکتینگ را توضیح دهیم. با ما همراه باشید و با مبانی آم...