به این مقاله امتیاز بدید

3 راه بسیار مناسب برای آزار بازدیدکنندگان طراحی سایت

annoying users

راه های مناسب و امتحان پس داده زیادی امروز برای طراحی سایت وجود دارند، با این وجود طراحی وب سایت ای که تصمیم دارد تا متفاوت ظاهر شده و در عرصه وب بسیا...