به این مقاله امتیاز بدید

تاثیر تراکم کلمات کلیدی در سئو سایت

سئو سایت

همانطور که قبلا اشاره شد، "تراکم کلمه کلیدی" به عنوان یک فاکتور جدا شده ، ارتباط خود را از دست داده است. در سال های اخیر، با این حال، تاثیر فرمول موسو...