Call To Action در طراحی سایت یا همان فراخوانی توابع در کد نویسی یکی از مهمترین فاکتورها می باشد . کد نویسی راخت با استفاده از سیستم تابع نویسی این عمل را بسیار راحتر می کند که بدین صورت انجام می پذیر :

بعد از طراحی سلختار کلی کد نویسی در طراحی سایت برنامه نویس شروع به نوشتن تمام توابع(Action) مورد نیاز می کند . بعد از اتمام حالت کلی کد نویسی که هنوز وارد سیستم استایل دهی نشده است این توابع را در کد مادر وب سایت (index ) فراخوانی می کند در واقع در این صورت عمل Call To Action در کد نویسی طراحی سایت را انجام می دهد. بعد از آن شروع به کامپایل نمودن صفحه وب می کند و تمام ایرادات را برطرف می کند . یکی از مهمترین مزایای سیستم کد نویسی به صورت تابع این است که برنامه نویس به راحتی می تواند با جستجوی خطا در کد توابع خاص آن را برطر نماید.