به این مقاله امتیاز بدید

ایجاد خبر نامه با استفاده از FeedBurner برای طراحان سایت

ایجاد خبر نامه با استفاده از FeedBurner برای طراحان سایت

همان طور که می دانیم برای به روز نگه داشتن خوانندگان سایت و بازگرداندن دوباره آنها به وب سایت استفاده از خبر نامه است . همچنین استفاده از این ابزار ها...