به این مقاله امتیاز بدید

Favicon در طراحی سایت

Favicon در طراحی سایت

این کلمه مخفف شده ی favorites icon ، به معنی تصویر کوچک آیکنی مورد پسند است .فایویکون در طراحی سایت به تصویر کوچکی می گوییم که در زمان باز کردن سایت ه...