افکت parallax

افکت parallax

افکت پاراکس افکتی جذاب است که مشخصا مخصوص وب سایت هایی است که دارای صفحات کم با بازدید کننده زیاد است . به این صورت که با اسکرول صفحه یا حرکت ماوس روی...