جدید ترین آپدیت های الگوریتم های گوگل در 2016 (قسمت دوم)

آپدیت های الگوریتم های گوگل در 2016

جدید ترین آپدیت های الگوریتم های گوگل در 2016: در مقاله ی قبلی اینتن با برخی از جدید ترین آپدیت های الگوریتم های گوگل در 2016 در این مقاله قصد داریم ا...