به این مقاله امتیاز بدید

چگونه دسترسی به طراحی سایت خود را افزایش دهیم؟ (قسمت دوم)

website accessibility

همانطور که در قسمت پیشین بدان اشاره کردیم، لزوم بهره مندی از تکنولوژی های روز نظیر طراحی سایت و دیگر امکانات فراهم شده توسط اینترنت، هیچ گونه استثنایی...