به این مقاله امتیاز بدید

میکروفرمت ها

میکروفرمت ها

میکروفرمت ها: پیش از این که به معرفی و بررسی مکرو فرمت پردازیم ابتدا لازم است یک مقدمه ی کوتاه داشته باشیم. برای فهم بهتر میکروفرمت ها در ابتدا لازم ا...