به این مقاله امتیاز بدید

میانگین رتبه بندی AdSense گوگل و میانگین رتبه بندی کل Adlink ها (از جمله AdSense)

میانگین رتبه بندی - تعداد تبلیغات AdSense

پیام اصلی این دو نمودار بطور ویژه در میان 5 آدرس برتر از نظر نتایج جستجو قرار دارد ، به طور متوسط  صفحات کمتری با حداقل یک یکپارچه سازی آگهی (AdSense ...