به این مقاله امتیاز بدید

RSS در طراحی وب سایت

RSS در طراحی وب سایت

RSS سر واژه های عبارت Rich Site Summery یا Really Simple Syndication به معنای غنی سازی خلاصه سایت می باشد. RSS در طراحی وب سایت یک فرمت برای ارائه ی م...