شرکت های اجاره دهنده ماشین ممکن است به فکر ایجاد سایت و توسعه و بهبود بخشیدن به کار خود بیفتند . اما برای داشتن یک سایت اجاره ماشین خوب باید چه مواردی در سایت قرار گیرد ؟

مهمتر از همه قرار دادن آدرس محلی که باید ماشین از آن جا تحویل گرفته شود نباید فراموش گردد .

علاوه بر این ها خوب است تصاویر اتومبیل های موجود ، مشخصات فنی هرکدام از اتومبیل ها و … نیز در سایت قرار گیرد .

در پایان بهتر است که مدارک و شرایط لازم برای اجاره ماشین در سایت قرار گیرد .