به این مقاله امتیاز بدید

استارت آپ چیست؟

استارت آپ چیست؟

جستجو برای نوآوری اغلب این است که این کارآفرینان مشخص کند که اکنون چگونه فرصت هایی را که توسط فناوری های دیجیتال جدید مرتبط با یک ایده کسب و کار ابتکا...