به این مقاله امتیاز بدید

ویژگی های دامنه و ثبت آن

طراحی سایت-دامنه

دامنه چیست؟  منظور از دامنه همان آدرس های اینترنتی هستند که برای ورود به سایت در اینترنت به این آدرس ها نیاز داریم که آنها را در مرورگر موردنظر خود وا...