به این مقاله امتیاز بدید

چگونه از روانشناسی در طراحی وب استفاده کنیم؟

طراحی سایت-روانشناسی در طراحی وب

رنگ آبی می تواند باعث آرامش شما شود، در حالی که یک سایه پر جنب و جوش قرمز می تواند احساس گرسنگی یا تهدید کند. ما همه جهان را از طریق فیلترهای فردی خود...