به این مقاله امتیاز بدید

الگوریتم E-A-T گوگل چیست و تاثیر آن در سئو

طراحی سایت-الگوریتم E-A-T گوگل چیست و تاثیر آن در سئو

الگوریتم "E-A-T" گوگل به چه معنی است؟ الگوریتم E-A-T مخفف "تخصص (Expertise)، اقتدار(Authoritativeness) و اعتماد(Trustworthiness)" است. 1-تخصص: شما بای...