به این مقاله امتیاز بدید

جدید ترین آپدیت های الگوریتم های گوگل در۲۰۱۶ (قسمت سوم)

آپدیت های الگوریتم های گوگل در2016

در مقالات قبلی اینتن (جدید ترین آپدیت های الگوریتم های گوگل در ۲۰۱۶ (قسمت اول) و جدید ترین آپدیت های الگوریتم های گوگل در ۲۰۱۶ (قسمت دوم)) با چند تا ا...