به این مقاله امتیاز بدید

تاثیر CTR بر روی سئو سایت

طراحی سایت-تاثیر CTR بر روی سئو سایت

تاثیر میزان کلیک بر روی سئو میزان کلیک از طریق نرخ بر رتبه بندی سئو تأثیر می گذارد؟ این یک سوال مشترک و قابل بحث در فضای بهینه سازی و سئو است. CTR ، م...