به این مقاله امتیاز بدید

4 دلیلی که شبکه های اجتماعی طراحی سایت را با انقلابی بزرگ مواجه ساختند

social networks

شبکه های اجتماعی به بخشی جداناپذیر و اصلی از اینترنت تبدیل شده اند، بطوریکه به عقیده برخی پایه های اینترنت را تشکیل می‌دهند.کاربران روزانه، بطور مداوم...