به این مقاله امتیاز بدید

افزودن بخش “تازه ها” به طراحی سایت برای کسب رضایت بیشتر کاربران

افزودن بخش "تازه ها" به طراحی سایت برای کسب رضایت بیشتر کاربران

مطالب دسته اول و اخبار داغ و جدید همواره مورد توجه کاربران اینترنتی در طراحی سایت خبری یا غیرخبری بوده است.تازه ها همیشه به خبر مربوط نمی شوند، بلکه ا...