به این مقاله امتیاز بدید

آیا مطالب شما در شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ای که فکر می‌کنید محبوب هستند؟

social-media

وب‌مسترها برحسب مقیاس‌های متفاوتی به محاسبه نحوه عملکرد مطالب و پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی برحسب اعداد و ارقام می‌پردازند.این اعداد و ارقام از آن...