بهینه سازی دیتابیس برای بالا بردن سرعت وب سایت

بهینه سازی دیتابیس

بالا بودن سرعت وب سایت از جمله عواملی است که می تواند بازدید کنندگان سایت را حفظ کرده و رضایت آن ها را بدست آورد. برای این منظور باید طراحی سایت با اس...