به این مقاله امتیاز بدید

آغاز ثبت دامنه Domain Name Api در ایران توسط اینتن

Domain Mame Api

آغاز ثبت دامنه Domain Name Api در اینتن : پس از تحریم ثبت دامنه های جهانی توسط ریسلو برای ایرانیان ، بحرانی بزرگ در صنعت دامنه در ایران اتفاق افتاد بس...