به این مقاله امتیاز بدید

بررسی بهترین محل قرار دادن انیمیشن‌ها در طراحی سایت

بررسی بهترین محل قرار دادن انیمیشن‌ها در طراحی سایت

انیمیشن‌ها معمولا به عنوان قسمتی اضافی و تنها برای شکیل‌تر کردن طراحی سایت بکار می‌روند , فارغ از اینکه آن‌ها یک بخش اساسی و مهم از ظاهر سایت به‌شمار ...